S-HLR

Denna kurs riktar sig till dig som arbetar inom sjukvården. Till exempel vårdcentraler, sjukhem eller vårdavdelningar.

Förkunskapskrav

 • Du ska ha läst in kursboken i S-HLR.
 • Du ska ha gjort kunskapsfrågorna i webbutbildningen för S-HLR med godkänt resultat.
 • Ta med det godkända resultatet  till kurs alternativt maila till instruktören innan kursstart.

Kursbeskrivning

Utbildningen sker enligt de senaste riktlinjerna från Svenska HLR rådet.

 • Introduktion
 • Hjärt-lungräddning (HLR)
 • Defibrillering
 • HLR med enkla hjälpmedel
 • Luftvägsstopp
 • Behandling under hjärtstopp
 • Scenarioträning
 • Avslutning-utdelning av kompetenskort

Målsättning

Efter avslutad kurs ska varje enskild deltagare kunna:

 • Veta hur larmorganisationen fungerar, förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering.
 • Utföra HLR med god kvalité med både en och två- livräddartekniker samt använda andningsmask.
 • Behandla en patient med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för S-HLR enligt handlingsplanen.
 • Behandla en patient med luftvägsstopp enligt HLR-rådets riktlinjer.
 • Förstå vikten av regelbunden träning.

Tidsåtgång

Ca 4 timmar för 6 personer/tillfälle.

Lokal

För bästa verklighetsanpassning sker utbildning hos er.


Kontakt
Ring oss för rådgivning, 010 – 220 10 03
Ni kan också fylla i intresseanmälan i vårt kontaktformulär eller maila oss direkt på utbildning@livtjanst.se
Vi ser fram emot att höra från er.