PRODUKTER

Livtjänst erbjuder stort utbud av förband till specialutvecklad och anpassad utrustning inom livräddning.
Livräddningsbutiken.se …


UTBILDNING

Syftar till att ge dig relevant kunskap om basala livsuppehållande åtgärder genom praktiska och teoretiska utbildningstillfällen.
Läs mer …


BEREDSKAP

Livtjänst har specialiserat sig på räddnings-organisationer inom anpassad akutsjukvård, vattenlivräddning och brand.
Läs mer …