Vi samverkar med räddningstjänst, ambulanssjukvård, evenemangsarrangörer, säkerhetsföretag och ideella föreningar runt om i Sverige.

Ideella föreningar

Livtjänst har nära samarbete med bla Livräddarna Tylösand som är
centrum för svensk livräddning och startade 1958. I Tylösand ligger Livräddarskolan, vid skolan utbildas årligen ett 50-tal livräddare.

Livtjänst har även nära samarbete andra systerorganisationer inom livräddning så som Livräddarna Skövde och Livräddarna Gotland och en rad andra Livräddningsklubbar runt om i Sverige.

Läs mer om våra tjänster på Beredskap