Fr.o.m 15maj 2024 byter vi namn till Lifelink Group AB.

Bakgrund
Vi har sedan 2006 hetat Livtjänst, och det har vi varit stolta över. Sedan ett par år tillbaka har vi arbetat hårt med att utveckla både oss personligen och vår verksamhet och vill också förnya vårt namn i och med detta. Så äntligen… nu blir vi Lifelink Group AB 🙂
Vad händer nu?
Under kommande månader kommer vi arbeta med uppdatering av vår marknadsprofil, presentation av vår organisation och tjänster. Efter sommaren kommer vi att presentera det offentligt… Mer info kommer!
Viktig info
– Vi har samma kontaktuppgifter som tidigare.
– Samma bolagsstruktur och organisationsnummer.


Livtjänst är ett nytänkande företag med gedigen kompetens och erfarenhet. Företagets grundpelare är TRYGGHET, SERVICE och KVALITET. Livtjänst har ett helhetsgrepp kring beredskap, livräddning och utbildning.

Beredskap

Vår verksamhet inom beredskap sträcker sig från analys- och planering stadiet till genomförande och uppföljning. Vi tillhandahåller den personal och kompetens som behövs inom sjukvård, brand och vattenlivräddning för att ge en fullgod säkerhet under uppdraget.

Utbildning

Vår utbildningsverksamhet syftar till att ge den enskilde människan relevant kunskap om basala livräddande och livsuppehållande åtgärder genom praktiska och teoretiska utbildningstillfällen.

Produkter / Livräddningsbutiken

Räddningsarbete är farligt och kräver specialutrustning såväl som specialutbildning. Det är användarens ansvar att utbilda och bibehålla kompetent kunskap om utrustning och vidta tillräckliga försiktighetsåtgärder vid användning av den här utrustningen.


TRYGGHET
leveransprecision med flexibilitet

SERVICE
tillgänglighet med kunnigt bemötande

KVALITET
välorganiserad struktur i alla led