Livtjänst är ett nytänkande företag med gedigen kompetens och erfarenhet. Företagets grundpelare är TRYGGHET, SERVICE och KVALITET. Livtjänst har ett helhetsgrepp kring beredskap, livräddning och utbildning.

Beredskap

Vår verksamhet inom beredskap sträcker sig från analys- och planering stadiet till genomförande och uppföljning. Vi tillhandahåller den personal och kompetens som behövs inom sjukvård, brand och vattenlivräddning för att ge en fullgod säkerhet under uppdraget.

Utbildning

Vår utbildningsverksamhet syftar till att ge den enskilde människan relevant kunskap om basala livräddande och livsuppehållande åtgärder genom praktiska och teoretiska utbildningstillfällen.

Produkter / Livräddningsbutiken

Räddningsarbete är farligt och kräver specialutrustning såväl som specialutbildning. Det är användarens ansvar att utbilda och bibehålla kompetent kunskap om utrustning och vidta tillräckliga försiktighetsåtgärder vid användning av den här utrustningen.


TRYGGHET
leveransprecision med flexibilitet

SERVICE
tillgänglighet med kunnigt bemötande

KVALITET
välorganiserad struktur i alla led