Affärsidé

Livtjänst skall med högsta kvalitet leverera anpassade beredskapstjänster, utbildningar och utrustningsalternativ i sjukvård och räddning till sina kunder.
Genom att använda sig av specialistutbildad personal från samhällets olika räddningsorganisationer kan vi leverera en unik personalsammansättning till våra uppdrag.

Vision

Livtjänst skall vara den ledande aktören och ett självklart val för kunden vid anpassade lösningar inom beredskapstjänster, utbildningar och produkter, vid sjukvårds- och räddningsuppdrag i Norden.


TRYGGHET
leveransprecision med flexibilitet

SERVICE
tillgänglighet med kunnigt bemötande

KVALITET
välorganiserad struktur i alla led