Livtjänst på Facebook

[fts_facebook type=page id=294825393961897 access_token=EAAP9hArvboQBAO6clQZAYi5jpAZAeuQmpsvbZBG2kGl69MIQ3SGjIhFEXuIKTwrW59kcqCPMoLPTRLZCYbkCq1xVoqaYj4ZCpxzzqS1aAhrkWZCQU46NXaU6YxvqZAFX8vCgXUnWLftZAcPFFBpw3AkVJaynEg0lkmHXG5rBKUwgMwZDZD posts=6 description=no posts_displayed=page_only images_align=left]

LivStjänst blir Livtjänst Sverige AB

Livstjänst.se är en del av Livtjänst Sverige AB sedan februari 2019.

Livtjänst Sverige AB erbjuder, som tidigare, kurser i hjärt-lungräddning och första hjälpen, men även ett stort utbud på andra utbildningar, så som Brandskydd och handbrandsläckning, vattenlivräddning och andra säkerhetsutbildningar.

Läs mer om våra kurser här på Livstjanst.se eller gå in på Livtjänst Sverige ABs utbildning och läs mer.
Skulle det vara någon fundering eller fråga så är ni  välkomna att höra av er utbildning@livtjanst.se eller i formuläret till höger.