Med rätt kunskap kan alla hjälpa!


Vuxen HLR med hjärtstartare

Vi ger er kunskapen och tekniken för att hjälpa en anhörig, en kollega eller en främling när det otänkbara händer.
Läs mer …


Vuxen HLR och Första hjälpen

Vi ger er kunskapen och tekniken för att hjälpa en anhörig, en kollega eller en främling när det otänkbara händer.
Läs mer …


Första hjälpen

Utbildningarna är uppbyggda för att den enskilde människan ska ha en god handlingsberedskap och kunna agera vid en olycka eller sjukdomstillstånd. Läs mer …


Första Hjälpen till Psykisk ohälsa

Livtjänst erbjuder en utbildning vid olika psykiska kristillstånd, vi ger er förslag på en handlingsplan och ger er verktyg att arbeta med i ert bemötanden runt de olika tillstånden. Läs mer …


Barn-HLR

Grunderna i hur man teoretiskt och praktiskt hjälper ett barn som drabbats av medvetslöshet, andningsstopp, hjärtstopp och första hjälpen. 
Läs mer …


Anpassad sjukvårdsutbildning

Utbildningen anpassas efter verksamhetens inriktning, som t.ex. har hög risk för nack- och ryggskador, olyckor i svår terräng eller som vill fördjupa sina kunskaper. Läs mer …


D-HLR

Utbildningen vänder sig till insatspersonal och de som i sin yrkesroll förväntas kunna utföra första hjälpen eller HLR (ex. säkerhetsvakter, brandmän, badvakter, flygpersonal). Läs mer …


S-HLR

Denna kurs riktar sig till dig som arbetar inom sjukvården. Till exempel vårdcentraler, sjukhem eller vårdavdelningar.
Läs mer …


A-HLR

Utbildningen riktar sig till legitimerad personal på sjukhus och i prehospital sjukvård som i sin yrkesroll självständigt behandlar patienter med hjärtstopp.
Läs mer …


En Hjärtsäker zon

Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av hjärtstopp. Bara 1500 överlever. Med fler hjärtstartare och fler som kan hjärt-lungräddning skulle många fler kunna räddas! Läs mer …


Kontakt
Ring oss för rådgivning, 010 – 220 10 03
Ni kan också fylla i intresseanmälan i vårt kontaktformulär eller maila oss direkt på utbildning@livtjanst.se
Vi ser fram emot att höra från er.