Anpassad sjukvårdsutbildning

Utbildningen anpassas efter verksamhetens inriktning, som t.ex. har hög risk för nack- och ryggskador, olyckor i svår terräng eller som vill fördjupa sina kunskaper inom området immobiliserings och förflyttningstekniker.
Kunskapen i denna utbildning kan vid allvarligare tillbud vara skillnaden mellan liv och död.

Anpassning efter önskemål och behov

Utbildningen anpassas efter era önskemål och behov, t.ex:

  • Anpassad sjukvårdsutbildning – Immobillisering- & förflyttningstekniker
  • Anpassad sjukvårdsutbildning – Sjukvård i vatten
  • Anpassad sjukvårdsutbildning – Trauma
  • Anpassad sjukvårdsutbildning – Praktisk sjukvårdsbana
  • Anpassad sjukvårdsutbildning – Oxygenbehandling

Målsättning

Utbildningarna är uppbyggda för att den enskilde människan ska ha en god handlingsberedskap och kunna agera vid en olycka eller sjukdomstillstånd.

Tidsåtgång

Efter önskemål och behov.


Kontakt
Ring oss för rådgivning, 010 – 220 10 03
Ni kan också fylla i intresseanmälan i vårt kontaktformulär eller maila oss direkt på utbildning@livtjanst.se
Vi ser fram emot att höra från er.