En Hjärtsäker zon

Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av hjärtstopp. Bara 1500 överlever. Med fler hjärtstartare och fler som kan hjärt-lungräddning skulle många fler kunna räddas.

Hjärtstopp – ett hjärta i kaos!

Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst. Det kan vara en familjemedlem, en kollega, en medmänniska på gatan eller en nära vän, ung som gammal.
Se till att du är förberedd på det oförberedda!

Mot denna bakgrund har Hjärt-Lungfonden tagit initiativet till Hjärtsäkra Sverige i samarbete med AFA Försäkring och Bliwa Livförsäkring. Vi vill skapa fler hjärtsäkra zoner i samhället. Målet är att dubblera antalet hjärtstartare och utbilda 100 000 individer. Livtjänst Sverige AB är av Hjärt-Lungfonden ett godkänt utbildningsföretag som har rätt att dela ut garantimärket ”Hjärtsäker zon” till företag som uppfyller nedan ställda krav.

Vad säger lagen?

Enligt arbetsmiljöverkets ”Beredskap för första hjälpen och krisstöd” (AFS 1999:7)
”På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker.”

En Hjärtsäker zon innebär att:

  • det finns rutiner och beredskap för att kunna hantera ett hjärtstopp och larma 112
  • det finns kompetens i hjärt-lungräddning så att hjälp omgående kan sättas in
  • all personal vet var hjärtstartaren finns och kan hantera den
  • behandling med hjärtstartare kan ske inom tre minuter
  • hjärtstartaren är registrerad i nationella hjärtstartarregistret

Varje arbetsplats som deltagit och blivit godkänd i samtliga delar erhåller ett intyg för arbetsplatsen samt material för entrédörren, företagsbilen och webben.

AFS 1999:7, 5§ – Beredskap för första hjälpen och krisstöd

”På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker.”


Kontakt
Ring oss för rådgivning, 010 – 220 10 03
Ni kan också fylla i intresseanmälan i vårt kontaktformulär eller maila oss direkt på utbildning@livtjanst.se
Vi ser fram emot att höra från er.