A-HLR

Utbildningsprogrammet A-HLR vuxen är en påbyggnadsutbildning till S-HLR vuxen. Utbildningen riktar sig till legitimerad personal på sjukhus och i prehospital sjukvård som i sin yrkesroll självständigt behandlar patienter med hjärtstopp.

Kursinnehåll

Deltagaren lär sig att självständigt behandla hjärtstopp med läkemedel och defibrillering enligt HLR-rådets riktlinjer för A-HLR från 2016. Största delen av utbildningen är praktisk träning, efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra A-HLR enligt gällande riktlinjer från 2016. Efter utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på godkänd utbildning.

Tidsåtgång: 4-5 timmar
Repetition: Gärna varje halvår men minst en gång om året

Lärandemål för grundutbildning i A-HLR

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna utföra HLR med god kvalitet och använda både halvautomatisk och manuell defibrillator på ett effektivt och säkert sätt. Kunna behandla en patient med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för A-HLR och förstå vikten av teamarbete och teamträning.


Kontakt
Ring oss för rådgivning, 010 – 220 10 03
Ni kan också fylla i intresseanmälan i vårt kontaktformulär eller maila oss direkt på utbildning@livtjanst.se
Vi ser fram emot att höra från er.