Vuxen HLR med hjärtstartare

Vi ger er kunskapen och tekniken för att hjälpa en anhörig, en kollega eller en främling när det otänkbara händer.

Vi kan akut sjukvård och har en gedigen kunskap inom området eftersom vi dagligen träffar patienter på olika sjukhus ute i landet. Våra utbildningar baseras på beprövade metoder där kursdeltagarna får vara delaktiga i kursen. Målsättningen med kursen är att du ska känna dig trygg med att du vid ett hjärtstopp kan ingripa och rädda liv. Vår kurs ger dig tryggheten att våga ingripa vid en akut situation. Närmare 70 % av alla hjärtstopp händer hemma i hemmet, låt oss lära dig rädda liv om någon anhörig drabbas!

Kursbeskrivning

Utbildningen sker enligt Svenska HLR rådets riktlinjer och med erfaren instruktör. Kursen riktar sig till alla som vill lära sig hjärt-lungräddning. Inga förkunskaper krävs.

 • Introduktion
 • Vad händer vid ett hjärtstopp?
 • Utbildning i hjärtlungräddning
 • Vad är ett luftvägsstopp?
 • Introduktion till hjärtstartare
 • HLR med hjärtstartare
 • Diskussion
 • Avslutning – utdelning av kompetenskort

Målsättning

Efter avslutad kurs ska varje enskild deltagare kunna:

 • Förstå vikten av tidigt larm, start av tidig HLR och defibrillering
 • Bedöma livstecken och larma
 • Utföra HLR med god kvalité
 • Häva ett luftvägsstopp
 • Våga använda en hjärtstartare
 • Förstå vikten av regelbunden träning

Tidsåtgång

Ca 2,5-3 timmar för 12 personer.

Lokal

För bästa verklighetsträning sker utbildningen på plats hos er.

AFS 1999:7, 5§ – Beredskap för första hjälpen och krisstöd

”På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker.”


Kontakt
Ring oss för rådgivning, 010 – 220 10 03
Ni kan också fylla i intresseanmälan i vårt kontaktformulär eller maila oss direkt på utbildning@livtjanst.se
Vi ser fram emot att höra från er.