Livtjänst jobbar aktivt med vattensäkerhet och livräddning. Vår personal med ytlivräddare har alla specialutbildning inom området.


Räddningssimmare

Livtjänst jobbar aktivt med vattensäkerhet och livräddning. Vår personal med ytlivräddare har alla specialutbildning inom området.
Läs mer …


Säkerhets- & Räddningsdykare

Livtjänst jobbar aktivt med vattensäkerhet och livräddning. Vår personal utbildade räddningsdykare och har lång erfarenhet av området.
Läs mer …


Räddningskajak

Dålig prevention, tillsyn, bristande simkunnighet samt felaktiga attityder till vattensäkerhet är bidragande orsaker till drunkningar.
Läs mer …


Vattenskoter

Dålig prevention, tillsyn, bristande simkunnighet samt felaktiga attityder till vattensäkerhet är bidragande orsaker till drunkningar.
Läs mer …


Säkerhets- & Räddningsbåt

Dålig prevention, tillsyn, bristande simkunnighet samt felaktiga attityder till vattensäkerhet är bidragande orsaker till drunkningar.
Läs mer …


Issäkerhet

Tjänsten innebära konsultation, rådgivning utbildning och räddningsberedskap vid olika aktiviteter vid fruset vatten.
Läs mer …


Kontakt
Ring oss för rådgivning, 010 – 220 10 02
Ni kan också fylla i intresseanmälan i vårt kontaktformulär eller maila oss direkt på beredskap@livtjanst.se
Vi ser fram emot att höra från er.