Provtagning & Arbetsprov

Livtjänst Hälsoservice är en skalbar och flexibel tjänst som främjar ett gott hälsotillstånd och förebygger sjukdomar på företag och arbetsplatser. Hälsoservice är primärt en lösning för att avlasta primärvård, vårdcentraler och företagshälsovård och underlätta för arbetsgivaren.

Det hälsobefrämjande och förebyggande arbetet riktar sig till individer och grupper på arbetsplatsen. Hälsoservice är primärt en lösning för att avlasta primärvård, vårdcentraler och företagshälsovård och underlätta för arbetsgivaren.
Samtliga delar genomförs utifrån arbetsgivares förutsättningar och fokuserar på att genomförs på arbetsplatsen eller via länk.

Hälsoundersökning & Rådgivning

 • Hälsokontroll & Hälsoundersökning
 • Hälsoprofil
 • Läkarundersökning
 • Vaccinationer
 • Recept
 • Nyanställningsundersökningar
 • Rådgivning för utomläns- och utomlandspersonal

Hälso- & Arbetsintyg

 • Mast- och Stolparbete
 • Utomlands och Resa
 • Nattarbete
 • Sjöfart
 • Rök- och Kemdykning
 • Buller och Vibrationsarbete
 • Flyg- och Dykmedicin

Arbetsprov & Tester

 • Arbets-EKG (mobilt)
 • Alkohol- och drogtester

AFS 2019:3 – Medicinska kontroller i arbetslivet

”Syftet är att minska risken för ohälsa relaterad till arbetet genom medicinska kontroller
som visar om arbetstagarens hälsotillstånd medger en viss typ av arbete,
ger möjlighet att tidigt upptäcka tecken på ohälsa som beror på exponering,
och ger underlag för åtgärder på arbetsplatsen.”

Kontakt
Ring oss för rådgivning, 010 – 220 10 02
Ni kan också fylla i intresseanmälan i vårt kontaktformulär eller maila oss direkt på beredskap@livtjanst.se
Vi ser fram emot att höra från er.