Filminspelning / On-set Medic

Livtjänst är en privat vårdgivare som specialiserat sig på anpassad sjukvård. Livtjänst finns registrerat i IVOs vårdgivarregister.

Vi tillhandahåller den sjukvårdspersonal och kompetens som behövs för filminspelning för uppfylla kraven för en On-set medic / Media medic och ge en fullgod säkerhet på plats.

Vi kan hjälpa er med legitimerad sjuksköterska, läkare och sjukvårdare vid filminspelningar av olika slag med tillhörande utrustning. Ett sjukvårdsteam består av 1 leg. sjuksköterska och vid behov kan detta kompletteras med sjukvårdare eller läkare. Den leg. sjuksköterskan/ läkaren har det medicinska ansvaret och kan genomföra kvalificerade sjukvårdsinsatser på plats.

Utrustningen som personalen använder är anpassade för att lätt kunna ta med ut till patienten i alla tänkbara miljöer. Utrustningen är i väsksystem och innehåller bl.a. läkemedel, syrgas, förband, brännskadeenhet, utrustning för fri luftväg, defibrillator samt imobiliserings utrustning.


Kontakt
Ring oss för rådgivning, 010 – 220 10 02
Ni kan också fylla i intresseanmälan i vårt kontaktformulär eller maila oss direkt på beredskap@livtjanst.se
Vi ser fram emot att höra från er.