Issäkerhet

Sverige är ett land omgivet av hav och sjöar, i dagsläget drunknar ca 250 personer per år i Sverige. Dålig prevention, tillsyn, bristande simkunnighet samt felaktiga attityder till vattensäkerhet är bidragande orsaker.

Tjänsten kan innebära konsultation, rådgivning utbildning och räddningsberedskap vid olika aktiviteter vid fruset vatten. Personalen är minst utbildade enligt Svenska Livräddningssällskapet riktlinjer.Kontakt
Ring oss för rådgivning, 010 – 220 10 02
Ni kan också fylla i intresseanmälan i vårt kontaktformulär eller maila oss direkt på beredskap@livtjanst.se
Vi ser fram emot att höra från er.