Vi ger er kunskapen och tekniken för att hjälpa en anhörig, en kollega eller en främling när det otänkbara händer. Med rätt kunskap kan alla hjälpa!


SJUKVÅRD & FÖRSTA HJÄLPEN

Vi ger er kunskapen och tekniken för att hjälpa en anhörig, en kollega eller en främling när det otänkbara händer. 
Läs mer …


VATTENLIVRÄDDNING

Sverige är ett land omgivet av hav och sjöar. Bristande simkunnighet och felaktiga attityder till vattensäkerhet är bidragande orsaker till olyckor i och vid vatten. Läs mer …


BRANDSKYDD

SBA är lagstadgat, det står att den som äger en byggnad eller bedriver verksamhet i den är skyldiga att i skälig omfattning hålla med utrustning för släckning av brand. Läs mer …


FALLSKYDD & SLUTNA UTRYMMEN

Att arbeta på höjd, eller i andra utsatta miljöer, kan innebära risker.

Läs mer …


FÖRELÄSNING

Våra övriga utbildningar kan skräddarsys efter behov och efter verksamhetsinriktning.
Läs mer …


Kontakt
Ring oss för rådgivning, 010 – 220 10 03
Ni kan också fylla i intresseanmälan i vårt kontaktformulär eller maila oss direkt på utbildning@livtjanst.se
Vi ser fram emot att höra från er.


Hjärt och Lungräddning – Första Hjälpen

Varje år drabbas 10 000 personer av ett oväntat hjärtstopp endast 600 av de drabbade överlever.

Varför är det så få som överlever? Anledningen är att de flesta människor drabbas av hjärtstopp i situationer där omgivningen saknar kunskap om hur de ska agera när situationen uppstår.

Vid ett hjärtstopp ökar risken att dö med 10 procent för varje minut som går innan behandlingen startar. Därför är tiden från att hjärtstoppet inträffar tills det att hjärt-lungräddning (HLR) startar helt avgörande.

Därför vill vi utbilda dig eller ditt företag i HLR. Du kan göra skillnad.

Var med och rädda liv du också!

Vår utbildningsverksamhet syftar till att ge den enskilde människan relevant kunskap om basala livräddande och livsuppehållande åtgärder genom praktiska och teoretiska utbildningstillfällen.