Isinformatör, SLS

Utbildning ger deltagaren kunskaper om hur man inför grupp förmedlar grundläggande kunskap om is och kallt vatten.


Räddningssimmare

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till: idrottslärare, ledare i föreningar och företag, samt utbildare inom Svenska Livräddningssällskapets regionförbund.

Instruktörer & Kvalitetsäkring

Våra instruktörer har alla stor erfarenhet ifrån vattensäkerhetsarbete och alla är instruktörer enligt Svenska livräddningssällskapets riktlinjer. Ett flertal har arbetat utomlands och även jobbat som instruktörer för räddningstjänst.

Ladda ner

Utbildningsinfo - Första Hjälpen & Sjukvård (pdf) Utbildningsinfo - Räddning - vatten & brand (pdf)

Har ni önskemål, frågor eller funderingar kring någon utbildning, kontakta oss på Livtjänst.
Relaterade sidor

Vattenlivraddning, basal Poollivraddare, SLS Fridykare, SSDF Räddningssimmare En Hjärtsäker zon Handbrandsläckning