HLR med Hjärtstartare

Vi ger er kunskapen och tekniken för att hjälpa en anhörig, en kollega eller en främling när det otänkbara händer.


HLR med  Hjärtstartare

Bakgrund

Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av hjärtstopp. Bara 500 överlever. 37 procent av de som drabbas är i arbetsför ålder. Med fler hjärtstartare och fler som kan hjärt-lungräddning skulle många fler kunna räddas.

När en person drabbas av plötsligt hjärtstopp kan hjärtat inte pumpa runt blodet i kroppen, detta leder till syrebrist i hjärnan och andra
vitala organ med stora skador som följd efter redan några minuter.
Den enda behandlingen för att få igång hjärtat i detta läge är att återställa de elektriska impulserna i hjärtat med hjälp av en strömstöt från en defibrillator. Detta måste göras så fort som möjligt för att
hjärnan inte skall ta för stor skada.

Kursinnehåll

Under utbildningen lär sig deltagarna teoretiskt och praktiskt hur man handhaver en hjärtstartare/defibrillator, hjärtats funktion och säkerhet
vid användning. Kursen är upplagd för situationsanpassade situationer som kursdeltagaren själv har användning för i sitt yrkesområde.

Utbildningsmål

Utbildningarna är uppbyggda för att den enskilde människan ska ha en god handlingsberedskap och kunna agera vid en olycka eller sjukdomstillstånd.

Instruktörer och Kvalitetsäkring

Alla våra instruktörer kommer från akutsjukvården och kan med sin kunskap och erfarenhet erbjuda er en högkvalitativ utbildning baserat på de senaste riktlinjerna och forskningen.

Livtjänst är av Hjärt-Lungfonden ett godkänt utbildningsföretag som har rätt att dela ut garantimärket "En Hjärtsäker zon" till företag och organisationer som uppfyller ställda krav. Läs mer om En Hjärtsäker zon >>

Ladda ner

Utbildningsinfo - Första Hjälpen & Sjukvård (pdf) Utbildningsinfo - Räddning - vatten & brand (pdf)

Har ni önskemål, frågor eller funderingar kring någon utbildning, kontakta oss på Livtjänst.
Relaterade sidor

HLR - Hjärt-Lungräddning HLR och Första hjälpen HLR till barn En Hjärtsäker zon Basal Vattenlivräddning Handbrandsläckning