Simskola med livräddning

Vi ger barn kunskapen och tekniken för att lära sig simma, uppskatta vatten och kunna livräddande åtgärder.


Simskola med livräddning

Bakgrund

Livtjänst Sverige AB har under många år arbetat med att utbilda i vattensäkerhet och livräddning. Livtjänsts simskola är en simskola
med mer fokus på eleverna, mindre grupper och utbildning i
livräddning.

Upplägg

Simskola med livräddning
• 8 kurstillfällen á 45min
• Välj mellan terminskurs eller intensivkurs
• Egen grupp eller privat undervisning
• Pedagogiskt upplägg och färre barn/grupp
• Simskola med utbildning i livräddning och vattensäkerhet
• Nöjd-kund-garanti
• Vi anpassar oss med tid och plats efter önskemål
• Vi följer Svenska livräddningsällskapet och internationella kvalitetsäkrade utbildningsplaner
• Simlärare med sjukvårdserfarenhet och livräddarbakgrund

Instruktörer och Kvalitetsäkring

Våra simlärare har en gedigen sjukvårds- och livräddarbakgrund och erbjuder en högkvalitativ utbildning baserat på de senaste riktlinjerna och forskningen. Våra utbildningsplaner är bl.a. kvalitetsäkrade av Svenska Livräddningssällskapet.

Kontakt och Bokning

Vill du veta mer om hur det fungerar eller boka in er på simskola, Klicka här
Kontakta oss via mail eller ring oss direkt på 010-220 10 04
Relaterade sidor

HLR med Hjärtstartare HLR och Första hjälpen HLR till barn En Hjärtsäker zon Basal Vattenlivräddning Handbrandsläckning